Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οικονομικά Στοιχεία

Στην παρούσα σελίδα εμφανίζονται τα Οικονομικά στοιχεία και πράξεις της Εταιρίας

 

Έτος 2017

Έτος 2016

Έτος 2015

Έτος 2014

Ενιαίος Ισολογισμός 2014
Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να ανοίξετε το αρχείο pdf

Έτος 2013

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013 2η Eταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)
Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να ανοίξετε το αρχείο pdf

Έτος 2012

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2012 1η Eταιρική Χρήση (4 Μαΐου - 31 Δεκεμβρίου 2012)
Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να ανοίξετε το αρχείο pdf